top of page
Ooggetuigen op Texel

Stichting Texel CultuurEiland is een stichting die cultuur wil promoten op het eiland. De stichting komt voort uit Stichting Lange Juni; een stichting die vooral voor de kunstenaar op Texel opkwam. De huidige opzet is veel breder. Een beleidsstuk van de Stichting Texel CultuurEiland wordt meegezonden. 

 

Ooggetuigen

Vier jaar geleden is Ooggetuigen bedacht door Ahmet Polat (destijds fotograaf des vaderlands) in samenwerking met Museum Hilversum. 

Hij kwam op dit idee vanwege het feit dat na de Tweede Wereldoorlog Prins Bernhard een bezoek aan Hilversum bracht en wilde weten wat Hilversummers in de oorlog meegemaakt hadden. Het bleek dat er geen materiaal was om te tonen. Men bedacht toen om situaties en gebeurtenissen na te spelen en te fotograferen. Dit is de basis van het huidige project Ooggetuigen.

Er is in een eerder stadium een proefversie van het project gedraaid met het A. Roland Holst College te Hilversum. Dit was voor leerlingen en begeleiders enorm succesvol en heeft ertoe geleid dat er rond 4 en 5 mei een tentoonstelling van de foto‘s is geweest bij Museum Hilversum. Ooggetuigen heeft daarna een vogelvlucht genomen en is inmiddels door 1000 scholen in het land omarmd. Als dank voor dit succes mocht het A. Roland Holst College vorig jaar nogmaals met Ooggetuigen aan de slag. Er werden door leerlingen weer situaties nagespeeld en gefotografeerd. Vanwege Covid-19 was een tentoonstelling niet te realiseren. Daarom is gekozen om de gemaakte foto ‘s, omlijst met historische verhalen, af te drukken in een luxe bijlage van de Gooi- en Eembode.  Deze is in de week van de nationale bevrijding verspreid in het Gooi in een oplage van 35.000 stuks.

 

Ooggetuigen 2.0 Texel

Texel Cultuureiland wil tijdens de afronding van project Ooggetuigen op 20 mei 2022 een aantal passende activiteiten organiseren. 

  1. Tentoonstelling fotowerk leerlingen OSGOoggetuigen in kerk De Burght in Den Burg

  2. Lezing van Mevrouw Eva Weyl die als kind kamp Westerbork overleefde

  3. Opera over de opstand van de Georgiërs op Texel

  4. Muzikale opvoering rond thema “Wie is je vriend, Wie is je vijand”

  5. Via de Filmhub  en Cultuurcoach Texel kan een film over dit thema gemaakt worden door leerlingen. Het resultaat kan op meerdere plekken ingezet worden.

  6. Via de Cultuurcoach Texel zijn wij getipt over de voorstelling Sperrgebiet. Wellicht kan deze voorstelling ook ingepast worden.

Leerlingen zijn leidend

Bij dit project zijn leerlingen van de OSG De Hogeberg leidinggevend. Zij kunnen alles rond dit project zelf organiseren. Bovenstaande activiteiten zijn een voorzet op wat allemaal mogelijk is. De Stichting TexelCultuurEiland, OSG De Hogeberg en maken het facilitair mogelijk. 

Het project Ooggetuigen zal bij de OSG De Hogeberg tussen februari en begin april 2022 plaatsvinden. Hierna zullen de leerlingen (eventueel in samenwerking met studio Polat) de definitieve tentoonstelling samenstellen.

Leerlingen van VWO4 gaan met de ideeën aan de slag. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van het programma. Zij onderhouden ook contacten met de diverse stakeholders.  Zij maken een planning voor het lesprogramma. Een contactpersoon op de OSG  houdt de voortgang in de gaten en stimuleert, motiveert en helpt de leerlingen.

Het lesmateriaal staat op Ooggetuigen.org. Leerlingen kunnen Ahmet Polat (voormalig fotograaf des vaderlands) vragen een workshop fotografie voor middelbare scholieren te geven. Een andere mogelijkheid is om Kees van der Veen (winnaar Zilveren Camera 2020) te vragen. Hij heeft eerder al eens toegezegd om een workshop te willen verzorgen voor jongeren op Texel.  Hetzelfde geldt voor de film via de Filmhub.  De Cultuurcoach Texel kan hierbij worden ingezet.

 

Covid-19

Op dit moment wordt Nederland weer geconfronteerd met oplopende besmettingen met de daarbij behorende maatregelen. Covid-19 hoeft naar onze mening de realisatie van dit project niet in de weg te staan. De digitale technieken maken samenwerking online mogelijk en door middel van streaming is van alles mogelijk.

Subsidie

Voor het project Ooggetuigen dit schooljaar zal een subsidie aangevraagd worden bij Texelse instanties en subsidiegevers voor herdenkings- en historische projecten in Nederland.

 

Tot slot

Ooggetuigen is een bestaand project dat makkelijk uitgevoerd kan worden door een school. Het materiaal staat op internet. Wij verwachten met de uitbreidingen en de inbreng van leerlingen van OSG De Hogeberg een prachtig project voor Texelaars en andere belangstellenden in handen te hebben en zien uit naar de uitvoering.

De start van de expositie van Ooggetuigen staat gepland op 20 mei 2022 en kan 10 dagen  duren.  (20 mei is de datum dat Texel bevrijd is in 1945)

bottom of page